Certificering

Stilstaan is achteruitgang!

We willen continu verbeteren! Daarmee zijn we groot geworden. In dat kader beschikken we over het MRF keurmerk en zijn we MVO en ISO 9001 gecertificeerd.

Sinds 2016 voldoen wij aan de wettelijke verplichting voor verwerking van elektrische en elektronische apparatuur met het behalen van het WEEELABEX certificaat.

WEEELABEX

De WEEELABEX bevat regels voor inzameling, opslag, transport, verwerking, recycling en hergebruik van e-waste. De verplichting garandeert dat bedrijven elektrische apparaten op de beste manier verwerken. Ook zorgt het ervoor dat de regels voor alle bedrijven hetzelfde zijn.

WEEELABEX staat voor Waste Electric and Electronic Equipment LABel of EXcellence. De WEEELABEX-normen zijn ontwikkeld door een Europese samenwerking van producenten en verwerkers.

De WEEELABEX-normen zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat:

 • Afgedankte apparaten effectief, doelmatig en op de juiste wijze worden verwerkt en verwijderd
 • De producten uit recycling van hoogwaardige kwaliteit zijn en deze kwaliteit zich constant verbetert
 • De volksgezondheid, veiligheid en het milieu wordt beschermd
 • Er geen grensoverschrijdende transporten van afgedankte apparaten plaatsvinden naar niet gecertificeerde partijen
 • Er voor alle marktdeelnemers in de afvalketen van apparaten eerlijke concurrentie is

Welke eisen stelt WEEELABEX aan afvalverwerkers?

De WEEELABEX-verplichting stelt verschillende eisen aan afvalverwerkers. Dit zijn verplichtingen op het gebied van:

 • De manieren waarop apparaten moeten worden gehanteerd, opgeslagen en verwerkt
 • De infrastructuur van het recyclingbedrijf
 • De administratieve en organisatorische inrichting van het recyclingbedrijf
 • De opleiding en voorlichting van het personeel om taken goed uit te kunnen voeren
 • Het toezicht op en de registratie van herkomst en bestemming van apparaten
 • De resultaten die uit de recycling van apparaten minimaal moeten worden behaald
 • De methoden om aan te tonen dat recyclingresultaten daadwerkelijk zijn behaald

 

MRF

De Metaalrecycling Federatie (MRF), is DE brancheorganisatie van de metaalrecyclingsector. De MRF behartigt de belangen van 140 professionele ondernemingen die gezamenlijk 85% van het totale volume voor hun rekening nemen. Deze metaalrecyclers hebben het MRF-Keurmerk en dat is een bewijs van kwaliteit en professionaliteit.

De MRF zit geregeld aan tafel bij de overheid om namens de leden te overleggen over wetgeving, knelpunten en kansen voor de branche. De MRF overlegt in stijl maar schuwt een stevige opstelling niet als de belangen van haar leden in het geding zijn. Daar waar nuttig werkt de MRF samen met verwante organisaties. De MRF is lid van de Nederlandse Federatie Herwinning Grondstoffen en van de Europese recyclingorganisatie EuRIC. Door dit netwerk heeft de MRF tijdig invloed op de besluitvorming en toegang tot cruciale informatie.

Elk lid van de MRF is verplicht gecertificeerd. Het MRF-Keurmerk is een garantie voor professionaliteit en kwaliteit. Veel opdrachtgevers willen daarom uitsluitend met metaalrecyclers werken die het MRF-Keurmerk hebben. Met dat Keurmerk demonstreren de bedrijven dat zij zich aan de wettelijke eisen houden bijvoorbeeld op het gebied van milieu en van arbeidsomstandigheden. Deze recyclers kunnen daarnaast het certificaat Erkend Duurzaam verkrijgen. Daarmee laten ze zien dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen. In veel inkoopvoorwaarden wordt dat certificaat verplicht gesteld.

https://www.mrf.nl/images/downloads/pag-43-checklist-bijlage-A-Gedragscode-MRF.pdf

ISO 9001

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen (KMS) en is verreweg de bekendste norm ter wereld. De norm legt de basis voor een krachtig kwaliteitsmanagementsysteem. De ISO 9001 certificering wordt gebruikt ter beoordeling of een organisatie in staat is te voldoen aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement.

 

 

De voordelen van een ISO 9001 certificering:

 • Voortdurend verbeteren en stroomlijnen van processen
 • Een hogere klanttevredenheid
 • Meer veerkracht en duurzame groei door middel van risicogericht denken
 • Een krachtige bedrijfspresentatie
 • Genereren van new business en deelname aan aanbestedingen
 • Verbeterde samenwerking met belanghebbenden en effectievere supply chain.

Met een ISO 9001 certificering laat een organisatie zien dat het voldoet aan internationale eisen op gebied van kwaliteitsmanagement. Zo komt een organisatie onder andere tegemoet aan de eisen van klanten, de op het product of dienst van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen alle eisen met elkaar een ingericht managementsysteem voor kwaliteit.

De ISO 9001:2015 norm is gebaseerd op Annex SL – de nieuwe High Level Structure (HLS) dat toepasbaar is op alle managementsystemen, doordat de hoofdstukindeling bij verschillende normen hetzelfde is. Dit helpt om consistent te blijven en één taal te spreken bij alle standaarden.

MVO Prestatieladder

De MVO Prestatieladder kan door organisaties ingevoerd worden die de behoefte hebben om structurele MVO beleidsvorming in hun managementsysteem op te nemen. Het doel van het MVO Managementsysteem is het managen van de ontwikkeling en de invoering van MVO-beleid op MVO indicatoren in samenspraak met stakeholders en dit doeltreffend, resultaatgericht en effectief kunnen managen en ter zake doende en actief kunnen communiceren met stakeholders.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat u naast het streven naar winst ook rekening houdt met het effect van uw activiteiten op het milieu en dat u oog heeft voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf. Bij MVO houdt een organisatie rekening met de impact van bedrijfsvoering op de samenleving en legt het verantwoording af over haar handelen. Met MVO en duurzaamheid (sustainability) wordt naar een balans tussen de elementen People, Planet, Profit (Prosperity) gestreefd.

Een andere definitie van MVO is: “Het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op waardecreatie op langere termijn in de drie dimensies People, Planet en Profit, gecombineerd met de bereidheid de dialoog met de samenleving aan te gaan.

Het certificaat MVO Prestatieladder is een objectief bewijsmiddel dat de organisatie een managementsysteem heeft voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Ons MVO jaarverslag wordt gedeeld met onze stakeholders en kan desgewenst opgevraagd worden via info@menten.nl

Laat ons je helpen

Benieuwd naar ons assortiment of heeft u nog vragen? Laat ons weten waarmee we u kunnen helpen.

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.