Waar staan wij voor

Jos Menten B.V. is een uiterst modern en professioneel bedrijf in metaalrecycling en- handel. De werkzaamheden van Jos Menten B.V. zijn gericht op de handel in ferro en non-ferro metalen, het inzamelen, transporteren, bewerken en verwerken van deze ferro en non-ferro metalen.

Missie

“Jos Menten B.V. draagt bij aan continuïteit van bedrijf en maatschappij door op vakkundige en maatschappelijke verantwoorde wijze de metaalrecycling, metaalhandel en effectieve verwerking te organiseren”.

Visie

Hoe realiseert Jos Menten B.V. dit?
Jos Menten B.V. is uitgerust met uiterst moderne productiemiddelen om de divers ferro en non-ferro metalen te ver- en bewerken. Daarbij steunt dit proces op een eigen, integraal managementsysteem inzake People, Planet en Profit.

Jos Menten B.V. is toekomstgericht. Zij tonen aan dat metaalrecycling duurzamer, schoner en professioneler kan. Jos Menten B.V. doet dit door duurzaamheid steeds verder te integreren in haar bedrijfsprocessen, diensten en producten. Hiermee levert zij een bijdrage aan een samenleving waarin handel, hergebruik, economie en ecologie zich verenen. Evenzeer vindt Jos Menten B.V. het belangrijk om de veiligheid, gezondheid en het welzijn van haar eigen medewerkers, inleenkrachten en derden zoals bezoekers en opdrachtgevers tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zo goed mogelijk te waarborgen.

Process

 • Organiseren van een vakkundig en verantwoord proces van metaalrecycling.
 • Effectieve verwerking door middel van specialistische knowhow en geavanceerde middelen.
 • Integraal managementsysteem inzake, People, Planet en Profit.

People

 • Een MVO beleid gericht op voorkomen van persoonlijk letsel en aantasting van de gezondheid. Dit alles met betrekking tot de wettelijke eisen, bepalingen, normen, stand der techniek en gezondheidsvoorschriften.
 • Zorgdragen voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van haar eigen werknemers en die van derden.
 • Zorgdragen dat in alle bedrijfsprocessen de veiligheid structureel in kaart wordt gebracht en geïdentificeerd wordt.
 • Het re-integreren van medewerkers.

Planet

 • Zorgdragen dat wordt voldaan aan de milieuwetgeving en wordt ingespeeld op maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Implementeren van een eigen, integraal managementsysteem inzake People, Planeten Profit
 • Metalen milieuvriendelijk en maatschappelijk verantwoord te recyclen.
 • Risico’s voor schade aan het milieu voorkomen door beperkte en juiste inzet van materialen, materieel en gereedschappen.
 • Beperken van uitstoot naar bodem, lucht en water.

Profit

 • Duurzaam ondernemen.
 • Toekomstgerichte manier van integer en transparant zakendoen waarbij een gezond rendement wordt gerealiseerd.

Continue verbetering

Continuïteit wordt gewaarborgd doordat Jos Menten B.V. zichzelf verplicht om milieubelasting te voorkomen en op ieder vlak binnen de organisatie alert te blijven op veranderingen en nieuwe ontwikkelingen. Het managementsysteem van Jos Menten B.V. is continue in ontwikkeling en daardoor waarborgt het een uitstekende kwalitatieve handhaving van onze recycling producten, dienstverlening en bovendien ligt het accent op een gedegen personeelsvoorziening en een goede relatie met de klant.

Kwaliteit en Duurzaamheid Doelstellingen

Jaarlijks stelt Jos Menten B.V. zich een aantal doelen op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. Deze zijn onder andere toegespitst op:

 • MVO-strategie verder implementeren in de organisatie.
 • Geen (ernstige) ongevallen.
 • Structurele aandacht voor opleiding, voorlichting en instructie.
 • Inzicht verkrijgen in de energieprestaties om deze te kunnen verbeteren.
 • Stakeholders inzichtelijk maken en een gedegen leercyclus opzetten door middel van stakeholderdialogen.

Laat ons je helpen

Benieuwd naar ons assortiment of heeft u nog vragen? Laat ons weten waarmee we u kunnen helpen.

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.